• header foto - Ocenění nemovitostí
  • header foto - Ocenění nemovitostí 2
  • header foto - Ocenění nemovitostí 3
vesnické domy
Nabídka ocenění nemovitosti
Potřebujete ocenit nemovitost?
Pak jste na správném místě. Zpracuji Vám znalecký posudek za příznivou cenu a v krátkém termínu (zpravidla do týdne).


kontakt »
bytový dům
Ocenění
- tržní cenou
Tržní odhad ukazuje, za jakou částku je možné v danou chvíli nemovitost (dům, byt, pozemek) prodat. Ukazuje tedy cenu tržní nebo-li cenu obvyklou.


více »
chata v lese
Ocenění
- administrativní
Ocenění na základě prováděcí vyhlášky k zákonu o oceňování majetku. Jedná se o tzv. úřední ocenění a může ho provádět pouze soudní znalec. Využijete ho zejména pro účely placení daní."
více »

Ocenění nemovitosti - úřední ocenění a odhady tržní ceny:

Mgr. Michal Reif
Soudní znalec - oceňování nemovitostí.

Nabízím ocenění nemovitostí pro rozličné účely využití (dědictví, darování nemovitostí, vypořádání SJM, určení ceny nemovitosti pro daň z příjmů, daň darovací, dědickou či daň z převodu nemovitostí). Stanovení obchodních podílů aj. ocenění pro účely ocenění podniku, zřízení věcných břemen a zástavního práva atd.
více o využití ocenění »


Zpracování znaleckého posudku nabízím zejména pro oblast Plzeňského kraje.
Dále bez požadavku na zvýšení odměny zejména pro Jihočeský kraj, Severočeský kraj, Středočeský kraj a Praha.

Po dohodě s klientem je možné provést ocenění nemovitosti i v dalších částech České republiky.